Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Verlagen ruw eiwitgehalte in voer vleesvarkens

Status Verzilverde maatregel
Wetenschappelijke factsheet Vind hier de wetenschappelijke onderbouwing van deze maatregel

 
Beschrijving
Deze maatregel is gericht op het verlagen van ureumconcentratie in urine. Ureum wordt op de vloer en in de mestkelder zeer snel omgezet in ammoniak. Eiwitten in het voer bestaan uit aminozuren, waarvan stikstof een belangrijke component is. Na het opnemen van het rantsoen en de vertering scheidt de zeug overtollig stikstof uit. Een van de belangrijkste componenten is de hoeveelheid ureum in de urine. Een gedeelte van de ammoniak vervluchtigt, het andere deel blijft opgelost in de mest in de vorm van ammonium.
 
Door de behoefte en het aanbod van stikstof beter op elkaar af te stemmen, kan het overschot aan stikstof verminderd worden. Het terugbrengen van het eiwitgehalte in het voer is hiervoor een goede maatregel. Door de samenstelling van het mengvoer te veranderen, kan het aandeel ruw eiwit tot 30 g/kg teruggebracht worden. Om tegenvallende technische resultaten bij een lager eiwitgehalte te voorkomen is aanvulling van essentiële aminozuren nodig.
 
Effectiviteit
Deze maatregel verlaagt de ammoniakemissie met ongeveer 15 procent per -15 g/kg bij een referentiewaarde van 165 g/kg ruw eiwitgehalte in het voer. Uit onderzoek blijkt dat een verlaagd eiwitgehalte van 15 procent geen negatief effect heeft op de productie van het varken, mits in de behoefte van essentiële aminozuren voorzien wordt.

Praktijkinformatie
Effect verlaging 30 g/kg

Effect op Beoordeling  
Milieu + Ammoniakreductie van 30%
Technisch resultaat 0 Geen effect wanneer essentiële aminozuren worden aangevuld
Diergezondheid 0  
Welzijn 0  
Arbeid 0  
Investering 0  
Kosten - Extra kosten van € 0,78 per 100 kg voer*

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief
 
*kosten van voermaatregelen zijn sterk afhankelijk van hoe scherp andere criteria/randvoorwaarden in voeroptimalisatie worden gesteld: bij minder scherpe criteria zijn de meerkosten beduidend lager.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!