Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Rubberen toplaag vloer

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
 
Stalvloeren zijn doorgaans van beton en hebben een ruw oppervlak. Door de toepassing van rubber hecht mest zich minder snel aan de vloer en blijft het vloeroppervlak schoner. Dat levert ammoniakreductie op.
 
Om klauwgezondheid te verbeteren en beloopbaarheid te behouden worden roosters en dichte vloeren in toenemende mate voorzien van een rubberen toplaag.
 
Ook voor het verminderen van de ammoniakemissie heeft deze oplossing voordelen. Rubber heeft een andere structuur dan beton, waardoor de mest minder snel hecht. Er vindt minder contact plaats tussen mest en urine en daardoor vermindert de ammoniakemissie.
 
Deze maatregel is toe te passen in zowel nieuwbouw als bestaande stallen. Het effect van de maatregel is afhankelijk van het vloertype, de uitvoering van het rubber en de werking van de schuif. Als de mest bij het schuiven wordt uitgesmeerd komt er juist meer ammoniakemissie vrij.
 
In de Rav-lijst is een aantal percentages (voorlopig) vastgesteld (zie tabel 1) in combinatie met verschillende systemen. Ook op andere vloertypen kan een rubberen toplaag voordelen bieden voor ammoniakemissie en dierwelzijn. Hiervan zijn geen meetresultaten bekend.
 
Tabel 1
 

Code Omschrijving Beweiden Opstallen
BWL2009.22.v2 Rubber op dichte hellende vloer 21% 22%
BWL2010.30.v1 Roostervloer met bolle rubberen toplaag en afdichtlappen in de roosterspleten 57% 57%
BWL2010.31.v1 Roostervloer met bolle rubberen toplaag 32% 33%
BWL2010.34.v2 Roostervloer met rubberen cassettes in de roosterspleten 25% 26%

 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu + Ammoniakreductie afhankelijk van de uitvoering van het rubber en het vloertype
Technisch resultaat + Gezondere dieren
Diergezondheid + Minder klauwproblemen
Welzijn + Minder klauwproblemen
Arbeid 0 Geen extra arbeid te verwachten
Kosten -/-- € 30,- tot € 50,- per m²

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!