Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Verfijning fasevoeding (minimaal zes voerfasen)

 

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Beschrijving
Met het overstappen van vier-fasen voedering naar minimaal zes voerfasen is de emissie van ammoniak te verminderen. Ook zorgt droger strooisel voor minder voetzoollaesies en lagere mestafzetkosten.
 
Door de behoefte en aanbod van eiwit en aminozuren beter af te stemmen op de groeicurve van het kuiken, is de uitscheid-ing van urinezuur te verminderen. Dit vermindert de kans op de vorming van ammoniak. Met zes in plaats van vier voerfasen is een betere afstemming van eiwitaanbod en-behoefte te bereiken. In tabel 1 de indicatie van het percentage eiwitgehalte per week.

Week 1 2 3 4 5 6
Ruw eiwit 22% 20% 19% 18% 17% 16%

 
Uitgebalanceerd voer
Door geleidelijk over te schakelen van de ene naar de andere voerfase zijn stress-momenten voor de dieren grotendeels te voorkomen.Het dichter werken bij de behoeftegrens van het dier brengt wel risico’s met zich mee. De aminozuursamenstelling van het rantsoen dient daarom goed uitgebalanceerd te zijn en afgestemd op de behoefte van het dier.
 
Minder gezondheidsproblemen
De afname van stikstofuitscheiding levert ook droger strooisel op. Dat zorgt onder andere voor een vermindering van  problemen met voetzoollaesies, huidaandoeningen en de vertering. Ook vallen de mestafzetkosten lager uit.

Praktijkinformatie 
 

Effect op Beoordeling  
Milieu + Ammoniakreductie van ongeveer 20 procent, mogelijk hogere fijnstofemissie
Technisch resultaat 0  
Diergezondheid 0/+ Minder verteringsproblemen
Welzijn + Minder voetzoollaesies, minder huidaandoeningen
Arbeid 0 Verminderde arbeidsomstandigheden door hogere fijnstofbelasting, het schoonmaken van de stal is echter eenvoudiger
Investering 0  
Kosten 0/+ Lagere mestafzetkosten

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!