Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Mest toedienen in langer gras

De pilotveehouders van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.
Melkveehouder Rudie Freriks stelde de volgende vraag: Wat is het effect van het toedienen van mest in wat langer gras op de ammoniakemissie?
 

Antwoord
De graslengte kan een positief effect hebben op de ammoniakemissie bij mestaanwending, al is dit afhankelijk van de toedieningstechniek. Alleen bij het gebruik van een sleepvoet is de ammoniakemissie te verminderen. Per centimeter langer gras lijkt dan een reductie van 5 tot 10% realiseerbaar. In de praktijk vindt het aanwenden van mest in een hoger gewas echter nauwelijks plaats. Het gaat mogelijk ten koste van de bemestingsopbrengst en er kunnen mestresten in de grassnede terecht komen. Bij bovengronds uitrijden, zodebemesten en sleufkouter vonden onderzoekers geen effect van langer gras op de ammoniakemissie.
 
 
Versie: april 2013

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!