Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Mechanische ventilatie van de stal en toepassing van een luchtwasser

Status Staat op RAV-lijst

 
Beschrijving
Met een luchtwassysteem wordt alle ventilatielucht uit de stal behandeld om zo de ammoniakemissie fors te reduceren. Dit is alleen te bereiken in een goed afgedichte stal met uitsluitend mechanische ventilatie. Het toepassen van mechanische ventilatie met luchtwassers is voor melkvee een vergaande emissiereducerende maatregel. Omdat melkveestallen normaliter natuurlijk geventileerd worden, is dit een drastische wijziging. Tot nu toe is het gebruik van luchtwassers op melkveebedrijven nog niet toegepast. Omdat het emissiereducerend effect groot is, kan het voor bedrijven in knellende situaties wellicht toch interessant zijn.
 
Wanneer de stal goed geklimatiseerd is kan de ventilatiebehoefte beperkt worden, zodat een kleinere luchtwasser volstaat. Er zijn verschillende luchtwassystemen waarvan u gebruik kunt maken: chemisch, biologisch of een gecombineerde. Hieronder vindt u een beschrijving per type luchtwasser. 

  1. Chemisch luchtwassysteem

De ammoniak wordt in de luchtwasser opgevangen in een sterk zure wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. Deze stof wordt met het spuiwater afgevoerd. De gereinigde ventilatielucht verlaat via een druppelvanger  het systeem.
 
Effect

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu      ++ Besparing tot 90% NH3 reductie per dierplaats
Diergezondheid   Geen effect
Investering      -- De investeringskosten bedragen ca. € 665,- per dierplaats
Kosten       + De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 15,- per kg vermeden ammoniakemissie
Omgeving       - Relatief beperkte geurreductie

 
Meer informatie
Een uitgebreide (schematische) beschrijving van het chemisch luchtwassysteem vindt u hier
 
2.       Biologische luchtwassysteem
 
De ammoniak wordt in de luchtwasser opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde  ventilatielucht het systeem verlaat. De wassectie van het systeem bestaat uit een kolom met vulmateriaal dat continu wordt bevochtigd met wasvloeistof. In het vulmateriaal en de wasvloeistof zitten bacteriën, die de ammoniak omzetten in nitriet en/of nitraat. Deze stikstofverbindingen worden met spuiwater afgevoerd.
 
Effect

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu      ++ Besparing tot 70% NH3 reductie per dierplaats
Diergezondheid   Geen effect
Investering      -- De investeringskosten bedragen van ca. € 700,- per dierplaats
Kosten       + De jaarlijkse kosten bedragen ca.  € 2o,- per kg vermeden ammoniakemissie
Omgeving       + Relatief grote geurreductie

 
Meer informatie
Een uitgebreide (schematische) beschrijving van het biologisch luchtwassysteem vindt u hier.
 
3.        Gecombineerd luchtwassysteem
De gecombineerde installatie bestaat uit twee of drie achter elkaar geplaatste elementen. In de
gecombineerde luchtwassystemen wordt de stroom uitgaande stallucht meerdere keren
gewassen/gereinigd. Een chemisch of biologisch luchtwassysteem wordt hierbij gecombineerd met een waterwasser en/of een biofilter.
 
Effect

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu      ++ Besparing tot 85% NH3 reductie per dierplaats
Diergezondheid   Geen effect
Investering      -- De investeringskosten bedragen ca. € 675,- per dierplaats
Kosten       + De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 15,- per kg vermeden ammoniakemissie
Arbeid   Geen effect

 
Meer informatie
Een uitgebreide (schematische) beschrijving van de gecombineerde luchtwasser vindt u hier.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!