Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Toevoeging benzoëzuur in voer biggen

Status Verzilverde maatregel
Wetenschappelijke informatie Vind hier de wetenschappelijke onderbouwing van deze maatregel
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Het toevoegen van benzoëzuur aan het voer van biggen geeft een ammoniak-reductie tot 8 procent. Ook levert het een verbetering van de groei en voedercon-versie op.
 
Benzoëzuur verlaagt de pH in het voer. Dat maakt het voer zuurder en dat is beter voor de darmgezondheid. Door het toevoegen van benzoëzuur wordt de pH van de urine en de mest ook verlaagd, waardoor deze rantsoenaanpassing ook zorgt voor een lagere ammoniakemissie. Voor een reductie van 8 procent is de toevoeging van 5 g/kg benzoëzuur nodig. Dit brengt per 100 kg voer wel €0,76 aan extra kosten met zich mee.
 
Goed voor darmgezondheid
Door het verbeteren van de darm-gezondheid is een positief effect te verwachten op de productieresultaten,
met een hogere groei en een verbeterde voerconversie. Benzoëzuur wordt daarom gezien als een alternatief voor de inmiddels verboden antibioticum -toevoeging aan het voer.
 
Europees geregistreerd
Benzoëzuur heeft een EU-registratie als een zoötechnisch diervoeradditief voor varkens. Aan het voer voor biggen mag op dit moment 0,5% benzoëzuur worden toegevoegd.
 
Voer met benzoëzuur beschikt over een unieke voercode. Daarom moet de ondernemer het afnemen van een erkende mengvoerleverancier. Zo is en blijft de samenstelling van het geleverde en gebruikte veevoer inzichtelijk.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu + Ammoniakreductie van ongeveer 8%
Technisch resultaat + Betere darmgezondheid, waardoor beter productie
Diergezondheid + Betere darmgezondheid
Welzijn 0  
Arbeid 0  
Kosten 0 Extra kosten van € 0,76 per 100 kg voer*

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief
 
*bij gespeende biggen worden de kosten gecompenseerd door betere groeiresultaten.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!