Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Wit spuiten dak

 

Status Praktijrijp

 
Beschrijving
Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de ammoniakemissie. Het dak wit spuiten is een middel om de temperatuur in de stal op zomerse dagen te verlagen. Het witte dak zorgt ervoor dat de zonnestralen reflecteren en daarmee komt er minder stralingswarmte in de stal met een beter stalklimaat als gevolg. Hetzelfde effect is ook te bereiken bij goed geïsoleerde daken en een goede ventilatie. Als dit aanwezig is, dan heeft het wit spuiten van het dak een minimaal effect.
 
Effectiviteit
Er is door Wageningen UR Livestock Research een modelstudie uitgevoerd om een betere inschatting te maken van het reductiepercentage. Daaruit blijkt dat een wit dak ten opzichte van een grijs dak bij goed geïsoleerde stallen leidt tot 1,3% ammoniakreductie op jaarbasis en bij slecht geïsoleerde daken tot 4,3%. Qua temperatuur varieert de temperatuurdaling bij goed geïsoleerde grijze daken van 0 tot 0,9 graden Celsius. Bij slecht geïsoleerde daken is de temperatuurdaling groter. Daar ligt de temperatuurdaling tussen 0 en 2,8 graden Celsius.
 
De lagere temperaturen zorgen voor een beter stalklimaat en voor een daling van het ventilatiedebiet in de varkensstal. Voor goed geïsoleerde stallen ligt het debiet jaarrond op 0,79 m3 / uur per vleesvarken lager. Bij slecht geïsoleerde stallen berekende de computer dat het debiet op 1,6 m3/uur per vleesvarken lager ligt. De lagere luchtsnelheden in de stal zorgen dat er minder ammoniak vrijkomt van emitterende oppervlakten.
 
Praktijkinformatie
Veel stallen zijn al goed geïsoleerd. Daarom is deze maatregel niet perspectiefvol om verder onderzoek naar te doen binnen de Proeftuin. Een praktijkonderzoek uitvoeren, waarbij de ammoniakemissie gedurende een jaar op twee locaties moet worden gemeten, is daarnaast te kostbaar.
 
 

Effect op Beoordeling  
Milieu 0/+ Tot 4,3% bij slecht geïsoleerde daken (berekend percentage).
Technisch resultaat 0/+ Bij temperatuurdaling heeft het varken minder last van hittestress.
Diergezondheid 0/+ Bij temperatuurdaling heeft het varken minder last van hittestress.
Welzijn 0/+ Bij temperatuurdaling heeft het varken minder last van hittestress.
Arbeid 0/+ Bij temperatuurdaling is de werkomgeving aangenamer.
Kosten 0 Niet bekend.

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!