Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Water sproeien met mestrobot

De pilotveehouders van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.
Melkveehouders Jan Hemstede uit Ommen en Ewald Stamsnieder uit Geesteren stelden de volgende vraag: Wat is er bekend over de toepassing en het effect van water sproeien met de mestrobot?
 
Antwoord
Het uitrusten van een mestrobot met een sproei-installatie is in de praktijk nog niet toegepast. De onderzoeken naar het besproeien van vloeren met water zijn veelbelovend. Het besproeien van de stalvloer zorgt voor een snellere afvoer van urine en mest. Daardoor vermindert de vloeremissie in de stal. De emissiereductie is afhankelijk van de hoeveelheid sproeiwater en van het vloertype, maar varieert van ongeveer 15 tot 50%.
Door het sproeien van water verdunt ook de mest in de kelder. De concentratie ammonium in de mest daalt en daarmee ook de ammoniakemissie. De reductie van ammoniakuitstoot is recht evenredig aan de ammoniumconcentratie in de toplaag van de mest. Bij het sproeien van 40 liter water per koe per dag, is een reductie van ongeveer 33% uit de mestkelder te behalen. Vanwege de verdunning is ook een positief effect te verwachten door lagere ammoniakemissie tijdens het uitrijden.
De Proeftuin wil samen met de pilotveehouders onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de sproeitechniek te combineren met de mestrobot.
 
 
Versie: september 2012

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!