Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Sproeien met water per vloertype

De Proeftuin biedt agrariërs veel informatie over ammoniakreductie via onder andere nieuwsbrieven, attentiemails en de digitale gereedschapskist. Soms ontstaan hierdoor vragen over de toepassing of het effect van een maatregel. Hoe ondernemers dit vervolgens kunnen vertalen naar hun eigen bedrijf. Soms ontstaan tijdens of na de bijeenkomst vragen over de toepassing of het verwachte effect van een (nieuwe) maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden. Tijdens een studieavond in Hellendoorn stelde een ondernemer de volgende vraag: Moet bij het sproeien van de vloer de hoeveelheid water afgestemd worden op het vloertype?
 
Antwoord
Expert Hendrik Jan van Dooren van Wageningen UR: “Het is inderdaad de verwachting dat de hoeveelheid water afgestemd moet worden op het vloertype, maar de exacte hoeveelheden per vloertype zijn niet bekend. Het gaat er bij deze maatregel om de afvoer van mest naar de kelder te versnellen door het sproeien met water. Zo blijft er minder mest op de vloer achter. Richtlijn is 10 liter water per m² bevuild oppervlak per dag. Dit leidt tot ongeveer 15 procent ammoniakreductie. Het sproeien met water zorgt daarnaast voor verdunning van de mest in de kelder, wat het effect van de maatregel verhoogt. Ook bij mesttoediening van verdunde mest is een positief effect op de ammoniakemissie te verwachten, namelijk tot 40 procent.”
 
Op de ‘Rav-lijst’ is een sproeisysteem opgenomen onder nummer BWL2001.28. Een verdere uitwerking van de maatregel ‘loopvloeren sproeien met water’ heeft de Proeftuin opgenomen in de gereedschapskist.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!