Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Administratieve verplichtingen

Neemt u voor de eerste keer personeel in dienst dan bent u verplicht hier melding van te maken bij de Belastingdienst. U kunt dit doen met het meldingsformulier Loonheffingen Aanmelding Werkgever. U krijgt vervolgens een loonheffingnummer en een sectoraansluitingsnummer toegewezen. Over het salaris moet namelijk loonheffing worden afgedragen, zoals loonbelasting, premies volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering en premies werknemersverzekeringen. De Belastingdienst regelt vervolgens uw aanvraag bij het UWV.
 
Als werkgever bent u wettelijk verplicht een aantal gegevens/documenten in uw personeelsadministratie op te nemen. Dit bestaat naast een kopie van het identiteitsbewijs, uit het ingevulde sollicitatieformulier en een door de medewerker ingevulde loonbelastingverklaring. Let er op dat u altijd een actuele kopie van het identiteitsbewijs in uw dossier heeft en dat u de oude ook bewaard. De loonbelastingverklaring heeft u nodig om aangifte loonheffingen te kunnen doen. De agrarische cao's stellen het ook verplicht om een schriftelijke arbeidsovereenkomst overeen te komen.
 
Wanneer de medewerker in zijn werk bijvoorbeeld heftruck rijdt, gewasbescherming toepast of wordt aangesteld als BHV’er, is het verplicht hiervoor de geldende diploma’s of certificaten van de medewerker in het dossier te hebben. 
 
Voor meer informatie over de verplichtingen bij het aannemen van personeel en berekening loonheffingen van de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel.
 
> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - Artikel 6 lid 3
Cao Glastuinbouw - Artikel 7 lid 3
Cao Open Teelten - Artikel 8 lid 3

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier