Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Buitenlandse werknemers en dienstverleners

Wanneer u gaat werken met buitenlandse werknemers gelden voor hen dezelfde rechten en plichten als wanneer u met Nederlandse werknemers werkt. Hierin gaat het om zaken als naleving van de cao, Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Het is belangrijk dat u zich vooraf goed op de hoogte stelt van de regels om te voorkomen dat u deze, onbewust, overtreedt en daarmee boetes riskeert. Ook wanneer u werkt met uitzendkrachten en het uitzendbureau de wettelijke regels niet naleeft, heeft u kans op een boete op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Meer informatie vindt u op de website van de arbeidinspectie en op www.arbeidsmigratie.eu.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier