Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet, ook wel opzeggen wegens dringende reden genoemd, eindigt het dienstverband onmiddellijk, zonder tussenkomst van UWV of de rechter. Een ontslag op staande voet is niet snel geldig. Bekijk eerst of een laatste waarschuwing of het op non-actief stellen niet redelijker is. Als u de werknemer toch op staande voet wilt ontslaan, dan moet u dit zo snel mogelijk doen nadat u het feit bemerkt dat de reden voor het ontslag is. U moet dus in korte tijd bewijs verzamelen, juridisch advies inwinnen en de werknemer eventueel een reactie laten geven. Meld de werknemer duidelijk wat de reden voor ontslag is, bij voorkeur schriftelijk en aangetekend. Er zijn veel gerechtelijke uitspraken over 'tijdig' ontslag en geldige redenen hiervoor. Schakel altijd deskundige hulp in (zoals een rechtsbijstandverzekeraar of advocaat) voordat u iemand op staande voet ontslaat. 

Download ook de factsheets van de Rijksoverheid over ontslag op staande voet:

 En bekijk de informatie van UWV over dit onderwerp. 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!