Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Bedrijfsopvolging

De meeste agrarische bedrijven zijn familiebedrijven. Het onderwerp van bedrijfsopvolging in de agrarische sector heeft dan ook zijn eigen kenmerken. In de agrarische sector vindt bedrijfsoverdracht meestal plaats nadat de bedrijfsopvolger in het bedrijf van de overdrager heeft meegewerkt. Overdrager en opvolger zijn vaak familie. In de meeste gevallen gaat het dan om maatschappen en vennootschappen onder firma. Ook hier speelt natuurlijk, los van het feit dat het bedrijf overgenomen gaat worden, de vraag of het bedrijf nog wel past bij de rechtsvorm die in het verleden is gekozen. Daar komt dan nog de vraag bij welke invloed de bedrijfsoverdracht daarop heeft. 
 
Een voorbeeld:

Serge weet al sinds hij zelf kan nadenken dat hij boer wil worden. Hij ergert zich dan ook mateloos aan het gezeur van zijn zusjes over de stank die de varkens volgens hen produceren. Het bedrijf van zijn vader zal zijn bedrijf worden. Als Serge daarvoor de leeftijd heeft bereikt worden tussen hem en (het bedrijf van) zijn vader om fiscale redenen samenwerkingscontracten afgesloten. Uiteraard wordt Serge ook betaald en spaart hij zorgvuldig met het oog op de toekomstige overname. Serge heeft duidelijke doelstellingen als hij het bedrijf overneemt: hij wil moderner en diervriendelijker gaan werken. Anders dan zijn vader is Serge van mening dat het bedrijf niet perse groter moet worden, maar vooral anders ingericht moet worden. Naast het runnen van de varkenshouderij wil Serge zichzelf als adviseur laten inhuren. Om dat mogelijk te maken zal hij personeel moeten aannemen op het varkensbedrijf. Er zal dan ook veel veranderen als Serge het bedrijf overneemt. Het bedrijf is nu nog een eenmanszaak van zijn vader. Volgens Serge is dat echter te risicovol en moet er nog voor de overdracht een andere rechtsvorm worden gekozen. Daarbij zou dan ook meteen gekeken moeten worden naar de overdracht zelf.

 
 
De aanstaande bedrijfsoverdracht kan een goed moment zijn om advies in te winnen over de rechtsvorm van het bedrijf. De wijze waarop de overdracht van het bedrijf plaatsvindt verschilt ook per rechtsvorm. Het onderwerp van bedrijfsopvolging en –overdracht is ingewikkeld. U dient dan ook advies in te winnen bij een deskundige. Vergeet daarbij niet ook nadrukkelijk te kijken naar de rechtsvorm, zowel voor de overdracht zelf, als voor de toekomst van het bedrijf.
 
Meer informatie over rechtsvormen vindt u hier of via de Kamer van Koophandel.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!