Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Inzet vrijwilligers in de MFL

In de multifunctionele landbouw worden veel vrijwilligers ingezet. De kennisbank arbeid bevat een hoofdstuk waarin uitgelegd wordt waar u op moet letten indien u vrijwilligers in zet op uw bedrijf. Dit geldt niet voor alle bedrijven in de land- en tuinbouw.
 
Speciaal voor zorgboeren die vrijwilligers (willen) inzetten voor de ondersteuning op de zorgboerderij is door Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel een zeer uitgebreide handleiding ontwikkeld. Met behulp van de beschreven werkwijze kunnen de zorgboeren zelf de werving, selectie, scholing en begeleiding ter hand nemen.
 
De procedure kent 4 fasen, welke hieronder zijn weergegeven.  De complete uitwerking van deze 4 fasen, inclusief uitgebreide voorbeeld-formulieren, kunt u hier downloaden. De werking van de methodiek is kort en krachtig samengevat in een flyer.
 

Ondersteunend aan de methodiek zijn een aantal zeer praktische formulieren ontwikkeld, waaronder een profielschets voor een zorgboerderij, een profielschets voor een vrijwilliger, een vragenlijst kennismakingsgesprek, een formulier vrijwilliger, een werkovereenkomst, een vragenlijst einde proeftijdgesprek/ voortgangsgesprek, een declaratiefomulier reiskostenvergoeding en een vragenlijst exitgesprek
 
Meer informatie over het werken met vrijwilligers en een voorbeeld vrijwilligersovereenkomst vindt u hier. Wilt u de vrijwilliger een onkostenvergoeding geven kijk dan hier.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!