Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Opzegtermijnen

Wanneer u een medewerker wilt ontslaan, dient u dat tijdig aan de medewerker mee te delen. U dient zich hierbij te houden aan opzegtermijnen. Dit geldt ook voor de medewerker. Vaak is de opzegtermijn bepaald in de cao of de arbeidsovereenkomst. Indien dit niet het geval is, gelden voor u als werkgever wettelijke opzegtermijnen. Voor de medewerker is de opzegtermijn doorgaans 1 maand, tenzij u schriftelijk een kortere of langere termijn hebt afgesproken. 
 
Meer informatie over opzegtermijnen vindt u op de website van UWV.
Let op: de opzegtermijn voor AOW-gerechtigde werknemers is beperkt tot 1 maand.
 
> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - artikel 6, lid 5
Cao Glastuinbouw - artikel 7, lid 5
Cao Open Teelten - artikel 8, lid 4

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!