Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Wat is werkoverleg?

Werkoverleg is een regelmatig, gestructureerd overleg tussen werkgever (of leidinggevende) en medewerkers. In het werkoverleg worden informatie en meningen uitgewisseld over alle aangelegenheden die het werk en de werksituatie betreffen. Het gaat bij werkoverleg om wederzijds informeren. Een werkoverleg is dus meer dan een werkinstructie of een werkbespreking.
 
Werkoverleg dient geregeld plaats te vinden. Maak in het bedrijf afspraken over hoe vaak dit overleg plaatsvindt. Er dient een zekere regelmaat te zijn, bijvoorbeeld maandelijks, tweemaandelijks of eens per kwartaal. Veelal wordt dit vastgelegd op een bepaald tijdstip. Dit heeft als voordeel dat het niet ‘vergeten’ of ‘even uitgesteld wordt omdat het net niet uitkomt’.
 
Werkoverleg moet gestructureerd zijn. Dat wil zeggen:

  • dat er vooraf is nagedacht over de onderwerpen die besproken worden
  • dat er een bepaalde vergaderorde is
  • dat bekend is wat er met de besluiten van het overleg gedaan wordt
  • dat de deelnemers aan het werkoverleg van tevoren weten wat er precies besproken gaat worden, zodat ieder zich op het overleg kan voorbereiden
  • dat er een verslag wordt gemaakt, waarin op zijn minst de besluiten staan en ook aangegeven wordt  wie daarop actie moet ondernemen.

Werkoverleg moet een tweezijdig karakter hebben. Dit wil zeggen dat zowel de werkgever als de medewerkers actief deelnemen aan het overleg en dat de informatie en de opvattingen die de medewerkers inbrengen evenveel waardering krijgen als de informatie en de opvattingen van de werkgever. Werkoverleg met een éénzijdig karakter is niet meer dan een werkinstructie. Bij dit tweezijdige karakter ligt vaak de moeilijkheid bij het tot stand brengen van een werkoverleg, waarin dus ook de invloed van de medewerker op het werk tot zijn recht komt. Het vraagt een cultuurverandering in het bedrijf om niet alleen met ‘opdrachten naar beneden’ te werken, maar ook signalen ‘van onderaf’ op te pikken en er daadwerkelijk wat mee te doen.

 

Heb je een vraag?: 

20

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!