Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen kunnen in een cao worden geregeld. Een cao wordt afgesloten door één of meer werkgevers(organisaties) met één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).
 
De afspraken in de cao zijn vaak gunstiger dan die in de wet. Zo wordt in de cao vaak een hoger loon afgesproken dan het wettelijk minimumloon, of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Maar de afspraken mogen nooit in strijd zijn met de wet, zoals het Burgerlijk Wetboek en de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. In de cao mag dus niet een lager loon staan dan het minimumloon, of minder vakantiedagen dan in het Burgerlijk Wetboek.

Per sector, beroepsgroep of zelfs bedrijf kan een cao worden afgesloten, waarin per cao de afspraken worden afgepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor die sector. In de 'groene' sector bestaan verschillende cao's. LTO is belangenbehartiger bij de onderhandeling van de cao Dierhouderij, de cao Glastuinbouw, en de cao Open Teelten. En daarnaast is er nog een cao voor hoveniers en voor loonwerkers.

Specifiek voor de agrarische sector zijn hier zaken in voorzien omtrent andere werkuren vanwege het voeren van dieren of oogstperioden, werken met jaarlijks terugkerende seizoenskrachten of lagere loonkosten bij het inzetten van jongeren in een periode van maximaal 8 weken (regeling gelegenheidsarbeid).

Voor de cao's die door LTO worden afgesloten kunt u op de kennisbank arbeid ook de systemen van functiewaardering en loontabellen vinden.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!