Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Voortgangsgesprek

Een voortgangsgesprek is een gesprek dat is bedoeld om de voortgang van het werk van een medewerker of vrijwilliger te bespreken. De begeleider of leidinggevende voert regelmatig zo’n gesprek met zijn of haar medewerkers. Het gesprek vindt plaats aan de hand van vaste formulieren, zodat de gesprekken allemaal een vergelijkbare opbouw hebben. Een voortgangsgesprek wordt ook wel een begeleidingsgesprek genoemd, omdat het een manier voor de leidinggevende is om de medewerker bij de uitvoering van de werkzaamheden te begeleiden en ondersteunen.
 
Het voortgangsgesprek wordt gebruikt om na te gaan of de medewerker of vrijwilliger en de organisatie nog goed ‘bij elkaar passen’. In de loop van de tijd kunnen immers de doelen van de organisatie of de motieven van de medewerker veranderen. Tijdens algemene informatiebijeenkomsten is het doorgaans niet mogelijk om op persoonlijke omstandigheden in te gaan. Dit geldt ook voor een regulier werkoverleg.
 
Een format voor het voeren van een voortgangsgesprek vindt u onder deze link. Deze link  geeft informatie over de voorbereiding van een gesprek.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!