Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Personeel op uw bedrijf

Waar moet een werkgever aan denken bij het aannemen van een medewerker?
 
U bent ondernemer, maar met de komst van een medewerker op het bedrijf wordt u ook werkgever. Voor beide rollen geldt dat het effect en resultaat voor een belangrijk deel afhangt van uw visie op de bedrijfsvoering. Als ondernemer werk je hard met als doel gezonde dieren, werkplezier op je eigen bedrijf en een positief bedrijfsresultaat aan het einde van het boekjaar. Bij het aannemen van personeel gelden deze zaken niet meer alleen voor u als ondernemer, maar ook voor uw personeel. Wanneer uw medewerker zich begrepen en serieus genomen voelt en zaken goed geregeld zijn, geeft dat rust en duidelijkheid op het bedrijf. Het gevolg is dat medewerkers gemotiveerd zijn en zich verbonden voelen met het bedrijf. Dit komt de arbeidsprestaties alleen maar ten goede.

De cao en sociale voorzieningen
Voor uw medewerker geldt waarschijnlijk een cao. De actuele tekst van de cao is na te lezen via deze link. Een gedrukt exemplaar is op te vragen bij de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw.

Voor meer informatie over sociale voorzieningen, zoals de pensioenregelingen kunt u de website van Colland raadplegen. Colland is het loket voor alle agrarische en groene sociale regelingen. Vanuit de cao bent u verplicht om uw nieuwe werknemer aan te melden bij Colland.

Dit 10-stappen-plan geeft u snel inzicht in wat er van u in uw rol als werkgever verwacht wordt. 
 
Samen sterk voor goed werkgeverschap
Goed werkgeverschap in de praktijk betekent professioneel personeelsbeleid, goede arbeidsomstandigheden, nette huisvesting en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. LTO Nederland heeft een documentaire gemaakt waarin aan de hand van bezoeken aan een aantal agrarische bedrijven wordt getoond hoe goed werkgeverschap in de praktijk doorwerkt voor werkgever en werknemers.
De documentaire Samen sterk voor goed werkgeverschap kan hier als geheel worden bekeken. Het is ook mogelijk om de documentaire per onderdeel te bekijken. Zie hieronder.
 

 
Onderdelen:
- Arbeidsomstandigheden
- Gelijk werk gelijk loon
- Huisvesting

Naast deze documentaire is er ook een flyer ontwikkeld.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!