Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Veilig werken

In de agrarische en groene sectoren gebeuren elk jaar nog steeds veel ongelukken, sommige zelfs met dodelijke afloop. Aandacht voor veilig werken in uw bedrijf is daarom van groot belang. Als werkgever bent u bovendien verplicht om uw medewerkers te informeren over het arbobeleid en  veilig werken.
 
Een advies is om arbeidsomstandigheden en het aspect veilig werken als vast agendapunt op de agenda van het werkoverleg te plaatsen. Bewaar notities/verslagen van dit overleg, gelijk met wie er bij dit overleg aanwezig waren.
 
Bij Stigas kunt u terecht voor ondersteuning en informatie ten behoeve van veilig werken op uw bedrijf en het geven van voorlichting daarover. Stigas biedt een uitgebreid voorlichtingsprogramma. Daarnaast kunt u zelf de belangrijkste risico’s op ongevallen in uw bedrijf in kaart brengen met de veiligheidscheck van Stigas en kunt u de arbocatalogi raadplegen.
 
Er is heel veel beeldmateriaal ontwikkeld die het belang van veilig werken in de dagelijkse praktijk zichtbaar maken. Stigas heeft verschillende filmpjes beschikbaar, denk hierbij aan overreden wordenbedwelming door mestgassen en letsel door dieren,
 
Ook het arboportaal van SZW heeft videobeelden over bekneld raken, grondverzetmachines en lawaai, pluimveecontrole, het gebruik van airco in bijvoorbeeld een trekker,  het uitspuiten van een varkensstal, blootstelling aan stof.
 
Veilig en gezond werken op gezinsbedrijven
Ook gezinsbedrijven zonder vast personeel waar incidenteel mensen meewerken hebben arboverplichtingen. Want werken in de stal, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het hanteren van een kettingzaag of bosmaaier brengt risico’s met zich mee. Ook kinderen op het bedrijf vragen bijzondere aandacht. Als ze nog klein zijn en spelen, en als ze groter worden en een handje mee helpen. Stigas biedt praktische voorlichting over wat u kunt doen om ongelukken op het erf te voorkomen. Daarnaast biedt Stigas ook de mogelijkheid om een zogenaamd zelfstandigenpakket af te sluiten. Bent u lid van LTO Nederland of de VHG, dan krijgt u korting op het jaartarief. U heeft de keuze uit twee pakketten: het zelfstandigenpakket basis of het zelfstandigenpakket uitgebreid. 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!