Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Colland sociale zekerheid

De agrarische en groene sector kent diverse regelingen voor onder andere ‘de oude dag’, voor (preventie van) ziekte en arbeidsongeschiktheid, regelingen voor scholing en voorlichting en diverse subsidies. Werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit alle sectoren binnen de sector hebben na het vormgeven van al deze gezamenlijke regelingen diverse fondsen opgericht om deze te financieren.

Op initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn in 2004 al die agrarische en groene sociale fondsen ondergebracht in drie overkoepelende clusters: pensioen, verzekeren en arbeidsmarkt. Dit samenwerkingsverband voor al die agrarische en groene sociale regelingen kreeg de overkoepelende naam Colland. Eén duidelijke, herkenbare naam waar nog altijd alle regelingen en diensten onder vallen.

Onder Colland vallen in totaal de volgende regelingen:

Pensioen - BPL Pensioen

Scholing - Colland Arbeidsmarktbeleid

Veiligheid en arbeidsomstandigheden - Stigas

Ziekteverzuim - Sazas

Zorgverzekering - Colland Zorgverzekeringsarrangement
 
Cao Colland
Ook is er een cao voor de Agrarische en aanverwante sectoren inzake Sociaal Fonds Colland Arbeidsmarkt. Het doel van de cao Colland is het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van een of meer activiteiten van de Stichting Colland Arbeidsmarkt. De Stichting financiert en subsidieert activiteiten in één of meer agrarische en aanverwante sectoren, die kunnen bestaan uit het verrichten en publiceren van onderzoek, het verzorgen van informatie, het geven van advies en/of het verstrekken van vergoedingen en gericht zijn op het bevorderen van:

  1. Goede arbeidsverhoudingen;
  2. Goede arbeidsomstandigheden;
  3. Een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden;
  4. Een optimale werking van de arbeidsmarkt;
  5. Scholing en kennis.

De cao Colland is op 26 juni 2014 algemeen verbindend verklaard en per 1 juli 2014 van toepassing op iedere werkgever en werknemer zoals bedoeld in artikel 1. Dit zijn onder andere ondernemers in de Dierhouderij, Glastuinbouw, Open Teelten, Hoveniers, Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen. Een korte toelichting op de cao Colland vindt u in dit document en de volledige cao vindt u hier.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!