Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Zzp

Een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) is een begrip dat gebruikt wordt door de Nederlandse Belastingdienst en de sociale zekerheidsinstellingen. Het is geen echte ondernemingsvorm. Het gaat hier om ondernemers die geen personeel in dienst hebben. Het kan ook slaan op een freelancer.
 
Een zzp'er is één persoon die diensten of producten verkoopt en daarvoor de klanten een factuur stuurt. De zzp'er is zelfstandig in die zin dat de zzp'er geen arbeidsovereenkomst heeft, maar wel diensten en/of goederen levert aan klanten of opdrachtgevers.In de agrarische sector wordt er relatief veel met deze vorm gewerkt, enerzijds doordat agrarische ondernemers zzp’ers inhuren of doordat zij zichzelf in rustige perioden verhuren als zzp’er.
 
DBA
Als u een zzp’er in wilt huren voor een klus, dan is het van belang dat u er zeker van bent dat het op een zelfstandige ondernemer gaat, en dat er geen verkapt dienstverband ontstaat. Voorheen gaf een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hier zekerheid over, maar per 1 mei 2016 is deze afgeschaft. Sindsdien is de wet DBA in werking getreden (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Met de komst van deze wet is er niet meer één document waarmee de opdrachtnemer kan verklaren dat hij door de Belastingdienst als zzp’er wordt gezien. Daarvoor in de plaats moeten opdrachtgever en opdrachtnemer bij iedere arbeidsrelatie die zij aangaan beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Om hierover zekerheid te geven zijn / komen er modelovereenkomsten die zijn beoordeeld door de Belastingdienst. Hiermee kun je schriftelijk overeenkomen dat er wat opdrachtgever en opdrachtnemer betreft sprake is van een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie en dat een dienstverband is uitgesloten. In de praktijk moet vervolgens ook volgens deze overeenkomst worden gewerkt.
 
Modelovereenkomst en aanvullende informatie
Op de website van de Werkgeverslijn vindt u een uitgebreide pagina met veelgestelde vragen & antwoorden. Hier kunt u tevens de modelovereenkomst downloaden die LTO heeft ontwikkeld in samenwerking met de Belastingdienst, specifiek voor zzp’ers in de agrarische sector. Ook vindt u hier een checklist met uitleg hoe u deze modelovereenkomst kunt gebruiken.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!