Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Arbeidstijdenwet

Om werknemers te beschermen heeft de overheid regels bepaald voor werktijden. Zo is vastgelegd hoe lang werknemers mogen werken, wanneer ze recht hebben op pauze of rusttijd en hoeveel vakantiedagen ze minimaal krijgen. De regels uit de Arbeidstijdenwet gelden voor iedereen van 18 jaar of ouder die voor een werkgever werkt, dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden.
 
De arbeidstijdenwet zegt het volgende: 
De arbeidstijdenwet bepaalt dat een medewerker maximaal 12 uur per dienst mag werken en maximaal 60 uur per week. Er mag niet iedere week het maximale aantal uren gewerkt worden. Voor arbeidstijd over een langere periode geldt het volgende:

  • Over een periode van 4 weken mag de medewerker gemiddeld 55 uur per week werken.
  • Over een periode van 16 weken mag de medewerker gemiddeld 48 uur per week werken. Tussen werkgever en werknemer worden afspraken gemaakt hoe de werktijd per dag en per week wordt ingevuld.

Speciale regels voor jongeren en zwangere vrouwen
Voor kinderen onder de 16 jaar en voor jongeren van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Ook gelden speciale regels voor zwangere vrouwen of vrouwen die pas bevallen zijn.

Werktijden in de agrarische cao’s
In de agrarische cao’s zijn deze afspraken opnieuw gemaakt tussen werkgevers en vakbonden, specifiek bepaald volgens de normen in die bepaalde sector. Het maken van andere afspraken dan wettelijk bepaald of in de cao is afgesproken mag, mits deze beter zijn voor de werknemer. Op sommige plaatsen in de cao wordt ook direct verwezen naar de regels voor werktijden zoals die vanuit de overheid zijn bepaald.
 
Afspraken maken die voor de werknemer nadeliger zijn dan de wettelijke bepalingen mogen nooit, op een paar uitzonderingen daargelaten. Voor sectoren waar nu geen cao is bepaald, zoals bijvoorbeeld in de sector Paddenstoelen het geval is, gelden de wettelijke bepalingen.  

Toezicht op naleving Arbeidstijdenwet
Werknemers moeten er zelf opletten dat de regels rond werk- en rusttijden worden nageleefd. Zij kunnen hun werkgever aanspreken als dit niet gebeurt. Werknemers kunnen ook hun ondernemingsraad informeren als zij vermoeden dat de werkgever de regels niet naleeft.

De Inspectie SZW controleert op eigen initiatief of de regels voor werktijden worden nageleefd. De Inspectie SZW kan boetes uitschrijven of overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

 
> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - hoofdstuk 3
Cao Glastuinbouw - hoofdstuk 3
Cao Open Teelten, - hoofdstuk 3

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!