Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Concurrentiebeding in tijdelijke contracten

Per 1 januari 2015 mag alleen in bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen in tijdelijke contracten. Het moet dan gaan om situaties waarbij de werkgever gemotiveerd in de overeenkomst aangeeft welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Zonder motivering is het beding nietig. Voor contracten die vóór 1 januari 2015 zijn overeengekomen blijven de oude regels van toepassing.
 
Eisen concurrentiebeding

  • Het concurrentiebeding is echt nodig, de werknemer kan uw bedrijf daadwerkelijk concurrentie aandoen. U moet het zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelang die het concurrentiebeding noodzakelijk maakt motiveren. Het is daarbij belangrijk dat het concurrentiebeding niet alleen noodzakelijk is op het moment dat uw werknemer in dienst treedt, maar óók op het moment dat u zich op het concurrentiebeding wilt beroepen.
  • Het concurrentiebeding moet door beide partijen ondertekend zijn. Neem het concurrentiebeding bijvoorbeeld op in de arbeidsovereenkomst.
  • De werknemer moet meerderjarig zijn.
  • Het concurrentiebeding moet de werknemer verbieden bepaalde werkzaamheden te verrichten. Daarnaast heeft het concurrentiebeding een bepaalde looptijd die in verhouding staat tot de duur van het contract.
  • Het concurrentiebeding mag voor de werknemer niet onnodig ruim of belastend zijn.
  • Er staat een boete op de overtreding van het concurrentiebeding.

 
Wanneer u in een tijdelijk contract een concurrentiebeding wilt opnemen, dan kunt u het beste juridisch advies inwinnen bij een juridisch adviseur. Het concurrentbeding in bepaalde tijd contracten vereist namelijk maatwerk. Wanneer een werknemer een andere functie verkrijgt, is het verstandig om na te gaan of een eventueel concurrentiebeding van kracht blijft dan wel of er een (nieuw) concurrentiebeding overeengekomen moet worden. Ook bij verlenging of voortzetting van een contract is het ook verstandig om opnieuw een concurrentiebeding overeen te komen.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!