Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Werkafspraken maken

Centraal in ieder gesprek uit de gesprekscyclus staan werkafspraken. Ieder gesprek begint met het evalueren van de eventueel eerder gemaakte werkafspraken tijdens het vorige gesprek.
In het beoordelingsgesprek wordt de medewerker beoordeeld op het behaalde resultaat. In het
functioneringsgesprek staat naast het evalueren van behaalde resultaten het maken van nieuwe afspraken centraal. In het voortgangsgesprek worden gemaakte afspraken gemonitord en waar nodig bijgesteld.

Nieuwe afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De afspraken geven richting aan de ontwikkeling van de functie of het functioneren van de medewerker, afgeleid uit de bedrijfsdoelstellingen. De werkafspraken dienen zo meetbaar en controleerbaar mogelijk te zijn. Dit betekent dat de afspraak dus voorzien zal moeten zijn van een tijdslimiet die aangeeft wanneer de afspraak gerealiseerd dient te zijn.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!