Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Praktische personeelsinstrumenten

In dit hoofdstuk vindt u allerlei praktische personeelsinstrumenten. Dit zijn handvaten die u kunnen ondersteunen bij goed werkgeverschap. Deze personeelsinstrumenten zijn verdeeld in vier categoriën:

 • Model arbeidsovereenkomsten: hier kunt u verschillende voorbeelden downloaden van arbeidsovereenkomsten. Per agrarische cao is er een format ontwikkeld, maar ook diverse andere voorbeelden kunt u hier vinden.
   
 • Cafetariaregeling: hier vindt u de brochure van de collectieve cafetariaregeling. Ook heeft LTO verschillende arbeidsovereenkomsten ontwikkeld waarin de cafetariaregeling is opgenomen. Deze kunt u tevens hier downloaden.
   
 • Algemene personeelsinstrumenten: hier vindt u allerlei verschillende instrumenten, zoals een format waarmee u functionerings- en beoordelingsgesprekken kunt voeren.
   
 • Brochure huisvesting: hier vindt u de brochure van huisvesting voor arbeidsmigranten. In de brochure worden onderwerpen aangescheden als de rechten en plichten die een agrarisch werkgever heeft, de landelijke huisvestingsnorm waaraan LTO en de uitzendsector zich hebben verbonden en de verschillende huisvestingsvormen. Ook de rol van de gemeente komt aan de orde. De spil wordt gevormd door een aantal ondernemersverhalen, die de lokale en sectorale verschillen goed in beeld brengen.
   
 • Werken met wajongers
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!