Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Wajongers

In Nederland kunnen chronisch zieke of gehandicapte jongeren een Wajong-uitkering krijgen vanuit UWV. Wajong staat voor: wet werk en ondersteuning jonggehandicapten. Heeft u een zogenaamde Wajonger in dienst? Dan kunt u aanspraak maken op een aantal regelingen. Met deze regelingen wil de overheid stimuleren dat Wajongers deel kunnen nemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Hieronder kunt u lezen over de verschillende regelingen.
 
Advies vanuit UWV
Indien u erover nadenkt om een Wajonger in te zetten op uw bedrijf, dan kunt u contact opnemen met één van de 30 WerkgeversServicepunten van het UWV. Hier werken arbeidsdeskundigen die u kunnen adviseren als het gaat om de werving en selectie van een Wajonger, het inzetten van een Wajonger op uw bedrijf en alle administratieve en financiële vragen.
 
Proefplaatsing
Als u overweegt om een Wajonger in dienst te nemen, kunt u door middel van proefplaatsing bekijken of u deze stap wilt zetten. Proefplaatsing houdt in dat u de Wajonger met behoud van zijn uitkering twee maanden op uw bedrijf kunt laten werken. Deze periode is bedoeld om te kijken of er van beide kanten een klik is en of de Wajonger geschikt is voor het werk. Intentie hierbij is dat u de Wajonger na twee maanden een dienstverband van minimaal zes maanden aan kunt bieden. Na de proefplaatsing is het niet mogelijk om opnieuw een proeftijd overeen te komen.
 
Loondispensatie
Heeft u een Wajonger in dienst, maar is deze minder productief als gevolg van zijn ziekte of handicap? Dan kunt u loondispensatie aanvragen bij het UWV. Het UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u kwam werken. De loondispensatie kan een half jaar tot vijf jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar het is uiteindelijk de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.
 
Premiekorting
Als u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst heeft, kunt u hiervoor premiekorting toepassen bij de Belastingdienst. De premiekorting mag maximaal drie jaar worden toegepast. Indien u één Wajonger in dienst heeft mag u eenmaal per jaar de premiekorting verrekenen. De premie waarmee deze premiekorting wordt verrekend, mag betrekking hebben op andere werknemers dan de werknemer(s) voor wie recht  is op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers.
Voor meer informatie over de premiekorting kunt u terecht bij de Belastingdienst. Ook kunt u hier informatie over vinden in het handboek loonheffingen 2016.
 
No-riskpolis
In de eerste vijf jaar van het dienstverband heeft de Wajonger recht op een no-riskpolis. Dat betekent dat als de Wajonger ziek wordt hij een Ziektewetuitkering van UWV ontvangt. Deze Ziektewetuitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke Wajonger.
 
Vergoeding voorzieningen werkgever
Maakt u extra kosten om het werk voor de Wajonger mogelijk te maken? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Deze vergoeding is bedoeld voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of op het bedrijf. De Wajonger kan bovendien zelf een subsidie voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen.
 
Jobcoach
Neemt of heeft u een Wajonger in dienst die begeleiding nodig heeft? Dan kan een jobcoach daarbij misschien helpen. Een jobcoach stelt samen met de Wajonger een plan op waarbij er naartoe wordt gewerkt dat de Wajonger zelfstandig zijn werk kan uitvoeren. Deze begeleiding duurt maximaal drie jaar en wordt per jaar afgebouwd. In het eerste jaar krijgt de Wajonger maximaal 10% van zijn werkuren begeleiding. In het tweede jaar wordt dat 5% en in het derde jaar 3%.
Het inzetten van een jobcoach kost u als werkgever niets, de jobcoach wordt betaald door UWV.
 
Brochure met praktijkverhalen
In deze brochure, voor ondernemers - door ondernemers, vindt u eerlijke praktijkverhalen van ondernemers uit de agrarische sector die met Wajongers werken. U krijgt praktische tips en er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die hierin worden geboden. 
 
Tools
Onder een werknemer met een arbeidsbeperking vallen werknemers met zowel lichamelijke als andere arbeidsbeperkingen. Met behulp van een vragenlijst kunt u achterhalen of een werknemer met een arbeidsbeperking iets voor uw bedrijf is. Bent u benieuwd of een werknemer met een arbeidsbeperking iets voor u is? Download dan hier de vragenlijst.
 
Om een werknemer met een arbeidsbeperking met succes in te kunnen zetten, is het belangrijk om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken en duidelijke afspraken te maken. Download hier het formulier die u kunt gebruiken bij de inzet van uw werknemer met een arbeidsbeperking.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!