Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Personeelsmanagement

Of u nu werkt met personeel of vrijwilligers, uw rol veranderd van ondernemer naar werkgever. Waar eerder  kapitaalbronnen in uitgangsmateriaal als pootgoed of kalveren zo optimaal mogelijk benut werden, heeft een werkgever ook zijn personeel te managen. Het doel van personeelsmanagement is de medewerkers optimaal te laten presteren. Door deze bronnen goed te managen, worden medewerkers meer betrokken, effectiever enzovoort. Formeel omschreven betekent dit dat u uw medewerkers op de juiste manier inzet om organisatiedoelstellingen en strategie te realiseren.
 
Een groot gedeelte van personeelsmanagement bestaat uit het bieden van structuur aan medewerkers door werkverdeling en-overleg en  het regelmatig voeren van (formele) gesprekken zoals een functioneringsgesprek.  Om als bedrijf te kunnen groeien, heb je medewerkers met kennis nodig. Scholing en opleiding van medewerkers helpt kennis vergroten.
Een goede personeelsadministratie vormt, net als dat een deugdelijke administratie voor de overige kapitaalbronnen is, de basis voor goed management. Houdt hierbij de rechten en plichten van een werkgever in het vizier.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!