Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Regeling piekarbeid

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een speciale regeling voor kortstondige arbeid: de regeling piekarbeid. Voorheen bestond de regeling gelegenheidsarbeid, maar deze wordt stopgezet op 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 gaat de regeling piekarbeid van kracht.

In de regeling piekarbeid mag u een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst mag nemen voor het verrichten van werkzaamheden. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Voorwaarde is wel dat u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag meldt bij Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Per werknemer mag de regeling piekarbeid éénmaal per kalenderjaar worden toegepast. Voor piekarbeiders geldt een vrijstelling voor de sectorfondsen (BPL en Colland arbeidsmarkt).
 
Meer informatie
U kunt hier de handleiding piekarbeid downloaden, die is uitgegeven door BPL. In deze handleiding vindt u alle spelregels van de regeling. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft tevens een overzicht ontwikkeld met veel gestelde vragen en antwoorden over de regeling.
 
Ook kunt u hier een voorbeeld arbeidsovereenkomst downloaden voor piekarbeiders.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!